Eğitim ve Öğrenim

“Psikolojinin amacı en iyi bildiğimiz şeyler hakkında bize bambaşka fikirler kazandırmaktır”
Paul Valery 

Psikoloji Bölümü, TED Üniversitesi’nin eğitim anlayışına paralel olarak, öğrenici odaklı ve karşılıklı etkileşime dayalı bir eğitim yöntemini benimser. Bu yöntemle derslerde yapılan proje ve grup çalışmaları, sınıf içi tartışma ve sunumlar, konuk konuşmacılar, yerinde gözlem ve araştırma gibi uygulamalarla öğrenciler öğrenmede aktif rol ve sorumluluk alırlar. 

Öğretim programına göre ilk yılda alınan ortak dersler sayesinde öğrenciler bilimsel anlayış, temel bilim ve temel akademik beceriler açısından sağlam bir alt yapı oluştururlar. İkinci yıldan itibaren, öğrencilere zorunlu alan, yöntem ve istatistik derslerinin yanında pek çok seçmeli ders ve psikolojinin deneysel, gelişim, sosyal, endüstri/örgüt ve klinik gibi bazı alanlarına yoğunlaşma olanağı sunulur. Öğrenciler bölüm dersleri dışında diğer bölümlerin sunduğu pek çok dersten ilgi alanlarına göre dersler seçebilmekte ve dört yıllık eğitim süresi içinde kendi seçtikleri başka bir alanda, kredi yüklerini artırmaksızın, ek dal yapma olanağına sahip olmaktadırlar. 

Psikoloji lisans programı, psikolojinin herhangi bir alt alanında uzmanlık kazandırma amacı taşıyan bir program değildir. Bununla birlikte öğrencileri, işlevsel bir alan bilgisi, psikoloji okuryazarlığı, güçlü araştırma ve temel uygulama becerileri gibi önemli kazanımlarla mezun eder. Bu kazanımlar öğrenciyi çok farklı iş ortamlarında yetkin olarak çalışmaya veya psikolojide lisansüstü eğitime hazırlar.