BAZOLATERAL AMİGDALA’DAKİ GAMMA SALINIMLARININ MİKRO-ŞEBEKE FONKSİYONUNA KATKILARI

Tarih: 
Salı, 05 Aralık 2017
Başlangıç zamanı: 
10:00
Konum: 
A116

Bazolateral amigdala (BL) prinsipal nöronları çok düşük frekanslarda aksiyon potansiyeli deşarj etmelerine rağmen davranışa çok büyük etki gösterirler. Bu etki birçok nöronun deşarjının senksonizasyonu sayesinde oluyor olabilir. Gamma salınımlarının nöral senkroniye olan etkisini dikkate alarak, bu salınımların BL çekirdeğindeki hücresel ve davranışsal yansımalarını inceledik. Yüksek-Gamma (75-95 Hz) sıçanların en “kaygılı” olduğu zamanlara denk geldi ve bu ritim diğer ritimlere kıyasla BL deşarjını daha güçlü kenetledi. Prinsipal nöronlar yüksek gamma ritimlerinin çukurunda, hızlı-deşarj eden internöronları takip eder biçimde deşarj ettiler. Davranışsal duruma göreli olarak, yüksek gamma nöronların deşarjında çok ufak bir etkiye sahip oldu. Nispeten, nöral senkroniye çok büyük etkiler yaptığı görüldü. Buna ek olarak, birbiriyle bağlı hücreler benzer şekilde kenetlenme gösterdiler. Beklenmedik biçimde, farklı yerlere projeksiyon gönderen prinsipal hücreler önemli farlılıkklar gösterdiler: prefrontal kortekse projeksiyon yollayan prinsipal hücreler yüksek faz kilitlenmesi gösterirken, nukleus akkumbense projeksiyon yollayan prinsipal hücreler düşük faz kilitlenmesi gösterdiler. Sonuç olarak, yüksek gammanın hücreleri projeksiyon gönderdikleri yere göre ayrım yaparak senkronize ettiği, bunu yaparken de hücrelerin deşarj hızına ancak marjinal bir etki yaptığı görüldü. 

Dr. Alon Amir
Rutgers, The State University of New Jersey