İletişim

TED Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Ziya Gökalp Caddesi No.48
06420, Kolej Çankaya
ANKARA

E-posta: psikoloji@tedu.edu.tr

Tel: (312) 585 02 90