Ana içeriğe atla

Laboratuvarlar

 1. Uygulamalı Psikoloji Birimi ve Araştırma Laboratuvarı

     Klinik Psikoloji Uygulama Birimi:

Bu birimde yer alan gözlem ve görüşme odalarında, lisans öğrencileri ilgili derslere yönelik uygulamalar gerçekleştirmekte ve bu uygulamalara yönelik geribildirim almaktadır. Gelişim Odaklı Çocuk ve Ergen Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans ve Klinik Psikoloji Doktora Programı öğrencileri ise psikolojik test ve değerlendirme yöntemlerini uygulamakta, gözlem yapmakta, psikoterapi seansları yürütmekte ve süpervizyon almaktadır. Ayrıca birim bünyesinde, aile yaşam döngüsü, krizler ile psikolojik uyum, kayıp/yas ve psikolojik travma konularına odaklanan araştırmalar ve uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

     Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı:

Laboratuvarın ana çalışma alanlarından biri olan "gerçek yaşam bilişleri araştırmaları" temel olarak, gerçek yaşamda bilişsel süreçlerin nasıl çalıştığını anlamaya yöneliktir. Bu bağlamda, laboratuvarda insan belleği ve bilişsel sistemi üzerine deneyler yürütülmekte, öğrencilerimiz bu deneylere katılabilmektedir. Bunun yanı sıra gerçek yaşam olaylarını hatırlamanın psikopatoloji üzerine etkilerini daha derinden incelemek için nitel veriye dayalı araştırmalar ve anket uygulamaları da yer almaktadır. Bu laboratuvarda yapılan çalışmalar; otobiyografik bellek ve psikopatoloji, bağlanma ve bellek, travma ve bellek ilişkisi, duygu ve bellek ilişkisi, toplumsal bellek gibi konuları içermektedir. Bu laboratuvarda yapılan araştırmalardan 1 tanesi TÜBİTAK 1001 kapsamında; 3 tanesi TED Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca, bu laboratuvarda yapılan araştırmalardan şimdiye kadar 9 adet SSCI indeksli bilimsel makale yayınlanmış; 24 adet uluslarası ve ulusal konferans bildirisi sunulmuştur.

2. Afetlerde Dayanıklılık ve Hazırlıklı Olma Laboratuvarı:

Afetlere karşı toplumsal dayanıklılık ve afet hazırlığı konuları üzerine nitel ve
nicel araştırmalar yürütülen bir sosyal psikoloji laboratuvarıdır. Laboratuvarda, farklı üniversitelerde çalışmalarını sürdüren akademisyenler ile lisans ve lisansüstü öğrenciler yer almaktadır. Hem psikoloji odaklı hem de disiplinlerarası araştırmaların gerçekleştirildiği çeşitli ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile başta depremler olmak üzere afetlerin zararlarının azaltılmasına yönelik afet risk yönetimi faaliyetlerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

3. Toplumsal Cinsiyetin Sosyal Psikolojisi Laboratuvarı

Toplumsal cinsiyet ile ilgili konularda araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bir sosyal psikoloji laboratuvarıdır. Laboratuvarda, farklı üniversitelerde çalışmalarını sürdüren akademisyenler ile lisans ve lisansüstü öğrenciler yer almaktadır. Laboratuvar bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla erkeklik, babalık, toplumsal cinsiyet rolleri, onur kültürü, toplumsal hareket ve sosyal normlar, şiddet, cinsel ilişki ile ilgili pişmanlık gibi konularda nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı çeşitli araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

4. TED Üniversitesi Duygu Laboratuvarı

2021-2022 bahar döneminde kurulmuştur. Laboratuvarda, başkalarının kötü talihine sevinme (schadenfreude) duygusunun toplumsal etkileri ve temel duyguların deneysel yöntemlerle çalışılabilmesi için standardize materyaller geliştirilmesi gibi konularda nicel araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuvarda psikoloji biliminin çeşitli alt alanlarından akademisyenler ve psikoloji bölümü lisans öğrencileri/mezunları çalışmalarını yürütmektedir.