Ana içeriğe atla

Duyurular

Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Buse Merve Ürgen, 7-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (NÖROM) gerçekleşen, 1. Ulusal Nörogörüntüleme Kongresi (NGK 2023) ve 2nd Joint German-Turkish Symposium on Human Neuroscience'da, “Beklentinin algı süreçlerindeki nöral ve davranışsal etkilerini açıklayabilen yinelemeli bir kortikal model” başlıklı sunumunu yaptı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

TEDÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4-7 Eylül 2023 tarihleri arasında, 6 Şubat Depremlerinden sonra sahada görev yapmış ruh sağlığı personeline yönelik olarak düzenlenen Psikososyal Destek Çalışmaları Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, "Afet Sahasında Çocuk ve Ergenlerle Çalışma" konusunda eğitim vermiştir.

Ayrıca, Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman ve Araş. Gör. Sevi Gizem Zeybek , Bakanlık çalışanlarına yönelik "Çalışana Destek" grupları yürütmüştür.

Deniz Okay Doktor ünvanı aldı.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DENİZ OKAY "DOKTOR" UNVANI ALDI

Bölümümüz Öğretim Görevlisi Deniz Okay, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Prof. Dr. Özlem Bozo danışmanlığında yürüttüğü "The Unbearable Heaviness of Nonbeing: The Path from Crisis of Meaning to Meaningfulness During Bereavement" başlıklı tez çalışmasını başarıyla savunarak "Doktor" unvanı almaya hak kazandı.

Dr. Deniz Okay'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Beril hoca

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. BERİL TÜRKOĞLU DEMİREL "DOÇENT" UNVANI ALDI

📍Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Beril Türkoğlu Demirel Üniversiteler Arası Kurul tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda "sosyal psikoloji" alanında "doçent" unvanı almaya hak kazanmıştır. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
---------------------------------------------
📍Our department faculty member, Dr. Beril Türkoğlu Demirel, has been awarded the title of "associate professor" in the field of "social psychology" based on the evaluation conducted by the Turkish Interuniversity Board. We congratulate her and wish her continued success.

EMRAH KESER

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. EMRAH KESER "DOÇENT" UNVANI ALDI

Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Emrah Keser Üniversiteler Arası Kurul tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda "klinik psikoloji" alanında "doçent" unvanı almaya hak kazanmıştır. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
---------------------------------------------
📍Our department faculty member, Dr. Emrah Keser, has been awarded the title of "associate professor" in the field of "clinical psychology" based on the evaluation conducted by the Turkish Interuniversity Board. We congratulate him and wish him continued success.

Canay hoca

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. CANAY DOĞULU "DOÇENT" UNVANI ALDI

📍Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Canay Doğulu Üniversiteler Arası Kurul tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda "sosyal psikoloji" alanında "doçent" unvanı almaya hak kazanmıştır. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
---------------------------------------------
📍Our department faculty member, Dr. Canay Doğulu, has been awarded the title of "associate professor" in the field of "social psychology" based on the evaluation conducted by the Turkish Interuniversity Board. We congratulate her and wish her continued success.

Damla Ceyran

Damla Ceyran, one of the members of SPoG Lab, TEDU Psychology 2022 Graduate with the first ranking in the department and faculty, has been accepted to the Global Migrations and Social Justice Master’s Program at the University of Glasgow with a full scholarship. We congratulate her 👏🏼🎉🎉🎉🎉🎉 Enjoy your fantastic journey Damla ☀️

TEDU Psikoloji 2022 Mezunu bölüm ve fakülte birincimiz, SPoG Lab üyelerinden sevgili Damla Ceyran, University of Glasgow, Global Migrations and Social Justice Yüksek Lisans Programından tam burslu olarak kabul aldı. Kendisini tebrik ediyoruz 👏🏼🎉🎉🎉Yolun açık olsun Damla ☀️

TEDÜ 2023 Mezunları Arasında Üniversite Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü Dereceleri Psikoloji Bölümü Öğrencilerimiz Tarafından Paylaşıldı

Among the 2023 graduates of TEDU, the first, second, and third places at the university were achieved by students from our Psychology Department.
We extend our heartfelt congratulations to the following graduates for their remarkable achievements:
Valedictorian: Zirrehmah İmran, Salutatorian: Warda İmran,                                                      Third-highest-ranking Students: Bilge Dilek and Cennet Büyükhan
‐----------------------------------------------------------------------

TEDÜ 2023 Mezunları Arasında Üniversite Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü Dereceleri Psikoloji Bölümü Öğrencilerimiz Tarafından Paylaşıldı

Üniversite Birincisi Zirrehmah İmran , Üniversite İkincisi Warda İmran ve Üniversite Üçüncüleri Bilge Dilek ve Cennet Büyükhan'ı başarılarından dolayı kutluyoruz.

ÇOCUK POLİTİKA BELGESİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF işbirliğinde, çocuk odaklı kısa ve uzun vadeli eylem planı ve stratejilerini daha da geliştirmek, sürdürülebilir kılmak, iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri ile güçlendirmek üzere Ankara özelinde “Ankara Entegre Çocuk Politika Belgesi” hazırlanması yönünde Haziran ayında bir dizi çalıştay gerçekleştirildi.

Psikoloji Bölümü Başkanımız Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman, 8 Haziran'da gerçekleşen dış paydaş toplantısına ve 23 Haziran'da gerçekleşen Taslak Politika Belgesi Atölye Çalışması'na ABB davetlisi olarak katıldı.

LAD

ÖĞRENCİLERİMİZİN ARAŞTIRMA PROJESİ LAD DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI

Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 4. sınıf öğrencilerimiz Beyza Candar, Esin Gün Gürsoy ve Nalan Esra Pelit, "Üstü-örtülü övünmenin haset ve başkasının kötü talihine sevinme üzerindeki etkisi" adlı araştırma projesi ile LAD desteği almaya hak kazandı!

Beyza Candar, Esin Gün Gürsoy and Nalan Esra Pelit, senior students from the Department of Psychology, Faculty of Arts and Science, were awarded URF support for their project titled "Investigating the effect of humble bragging on envy and schadenfreude."

YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİLERİ

Yüksek lisans öğrencilerimizden Berke Keskin'in "Investigating the Roles of Psychological Control and Parental Maladaptive Perfectionism on the Relationship between Parental Separation Anxiety and Obsessive Compulsive Symptoms" başlıklı tezinin jürisi 28 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'da Dekanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşecektir.

Yüksek lisans öğrencilerimizden Asya Filiz'in Investigating the Relationship between Family Systems Structural Characteristics and the Differentiation of Self in Late Adolescents During the Launching Phase: Mediating Role of the Parental Boundary Ambiguity" başlıklı tezinin jürisi 28 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'da Dekanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşecektir.

psikologlar günü

10 MAYIS PSİKOLOGLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

afet

Afet Risk Yönetiminde Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık: Zorluklar ve Politika Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu davetli konuşmacısı olarak 12 Nisan 2023 Çarşamba günü 18.00'de yerleşkede M-08 nolu sınıfta "Afet risk yönetiminde toplumsal cinsiyete duyarlılık: Zorluklar ve Politika Önerileri" başlıklı bir konuşma yapacaktır.

Tuğba hoca

Bölümümüz Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Uzer Yıldız "Profesör" Kadrosuna Yükseltildi

📍Bölümümüz öğretim üyesi Dr. Tuğba Uzer Yıldız, Mart 2023 itibariyle bilişsel psikoloji alanında "Profesör" kadrosuna yükseltilmiştir. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

deprem

Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu'nun da yer aldığı Türkiye Depremleri Gönüllü Araştırmacıları, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri üzerine öncü değerlendirmelerini bugün 19.00'da Youtube canlı yayın webinerinde paylaşacaklardır. Dr. Doğulu, 12. oturumda "Acil Durum Müdahalesi ve Toplum Etkisi" başlıklı son oturumda yapılacak değerlendirmelere katkıda bulunmuştur. Webiner https://youtube.com/@kemalondercetin linkinden canlı yayınlanacak ve buradan izlenebilecektir.

deprem

deprem

TEDUCOPeS olarak depremden etkilenen TED Üniversitesi öğrenci, personel ve yakınlarına ihtiyaç halinde psikolojik destek sağlamak için hazırız.

İletişim:
0537 953 34 50
0530 257 11 30

e-gen

Lise Çağındaki Genç Erkekler İçin e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Modülü

TEDÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr.Öğr. Üyesi Beril Türkoğlu’nun araştırmacı, Doç.Dr. Ilgın Gökler Danışman’ın  da danışman olarak yer aldığı "Lise Çağındaki Genç Erkekler için e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Modülü" başlıklı proje kapsamında hazırlanan el kitabına yönelik tanıtım toplantısının duyurusunu paylaşıyoruz:

• • • • • •
Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ) işbirliğiyle gerçekleştirilen ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen "Lise Çağındaki Genç Erkekler için e-Gen (Eşitlik Kuşağı) Modülü" başlıklı projemiz kapsamında bir el kitabı hazırladık.
Hazırladığımız bu el kitabında lise seviyesindeki genç erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı, flört şiddeti gibi konularda farkındalıklarının artırılması için liselerde çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin kullanabileceği, Eleştirel Erkeklik Çalışmaları perspektifiyle hazırlanmış materyaller bulunuyor.
28 Ocak 2023 Cumartesi günü 14:00-16:00 saat aralığında çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz tanıtım toplantımıza meslek uzmanları başta olmak üzere bu konuya ilgi duyan herkesi davet ediyoruz.
Tanıtım toplantısının kayıt formuna görseldeki adresten veya profilimizdeki linkten erişebilirsiniz.

Canay hoca

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ CANAY DOĞULU PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANMIŞTIR

Dr.Öğretim Üyesi Canay Doğulu Hocamız, Ocak 2023 itibariyle Psikoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Kendisini kutlar, görevinde başarılar dileriz.

As of January 2023, Dr. Canay Doğulu has been appointed as the Deputy Head of the Department of Psychology. We congratulate her and wish her success in her assignment.

 

Yazılı Bilim Sınavı Bilgisi

Gelişim Odaklı Klinik Çocuk Ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'…

Detaylı Bilgi
 

Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı

Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans ProgramıBilim Sınavı;Tarih:…

Detaylı Bilgi
 

GELİŞİM ODAKLI KLİNİK ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ - İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

GELİŞİM ODAKLI KLİNİK ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ - İNGİLİZCE TEZLİ…

Detaylı Bilgi
 

MÜDAHALE/ÖNLEME ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYI

MÜDAHALE/ÖNLEME ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYIÇalıştayın Amacı:Psikolojik ve sosyal kaynaklı sorunların önlenmesi ve…

Detaylı Bilgi
 

Avrupa’da Staj İçin Hibe Olanağı

Erasmus+ Programı kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara’daki 12 üniversite tarafından yürütülen “Yeni İş Tecrübeleri…

Detaylı Bilgi