Ana içeriğe atla

Çift Anadal

PSİKOLOJİ – SOSYOLOJİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Başvuru ve Kabul Koşulları

Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az 3.00 genel not ortalaması sağlayarak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunan öğrenciler en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında ÇAP programına başvurabilirler. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olunamaz.

ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından önceki üçüncü hafta içerisinde ikinci anadal programının bağlı olduğu Fakülteye ikinci anadal başvuru formu ve not döküm belgesiyle yapılır. Yarıyılın başlangıcından önceki ikinci hafta içerisinde başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ve danışmanları ilân edilir. Kabul edilen öğrenciler her iki dala birden kayıtlarını yaptırırlar.

 

SOC-PSY      
  Kredi Sayıları    
  SOC PSY Double Major
Ortak Dersler 60 60 60
Denk Zorunlu Dersler 0 0 0
Denk Seçmeli Dersler 0 0 0
Kalan Zorunlu Dersler 49 42 91
Kalan Seçmeli Dersler 21 24 45
Mezuniyet için Gereken Toplam 130 126 196

 

1. GRUP DERSLER (İKİ BÖLÜM ARASINDAKi ORTAK DERSLER)

KATEGORİ KREDİ AKTS TÜM PROGRAMLAR Notlar
CC.R 3 5 CMPE 101  
CC.R 3 5 ENG 101  
CC.R 3 5 ENG 102  
CC.R 4 7 MATH 111  
CC.R 3 5 MATH 233  
U.C 2 2 HIST 101  
U.C 2 2 HIST 102  
U.C 2 2 TUR 101  
U.C 2 2 TUR 102  
U.C 0 1 TEDU 400  
S.F 3 5 ED 1  
S.F 3 5 ED 2 1
S.F 3 5 ED 3  
S.F 3 5 ED 4  
S.F 3 5 ED 5  
F.E 3 5 SS 1  
F.E 3 5 SS 2 2
CC.E 3 5 CC(A)  
CC.E 3 5 CC(H) 3
CC.E 3 5 CC(L)  
CC.E 3 5 CC(NS)  
CC.E 3 5 CC(SS)  
         

 

2. GRUP DERSLER

a) Bölüm Diğer Zorunlu Dersleri (R)

KATEGORİ KREDİ AKTS SOC KREDİ AKTS PSY Notlar
R 3 5 SOC 101 3 6 PSY 102  
CC.R 3 5 PHIL 104 3 7 PSY 203  
R 3 7 SOC 201 3 6 PSY 221  
R 3 6 SOC 104 3 6 PSY 217  
R 3 6 SOC 203 3 6 PSY 206  
R 3 8 SOC 202 3 7 PSY 204  
R 3 6 SOC 204 3 6 PSY 222  
R 3 6 SOC 301 3 6 PSY 232  
R 3 6 SOC 303 3 6 PSY 312  
R 3 6 SOC 302 3 7 PSY 341  
R 3 6 SOC 304 3 6 PSY 331  
R 4 8 SOC 401 3 6 PSY 342  
R 3 6 SOC 403 3 7 PSY 308  
R 3 6 SOC 405 3 6 PSY 460  
R 3 9 SOC 402        
E 3 6 SOC 404        
E 3 6 SOC XXX 3 6 PSY XXX  
E 3 6 SOC XXX 3 6 PSY XXX  
E 3 6 SOC XXX 3 6 PSY XXX  
E 3 6 SOC XXX 3 6 PSY XXX  
E 3 6 SOC XXX 3 6 PSY XXX  
E 3 6 SOC XXX 3 6 PSY XXX  
        3 6 PSY XXX  
               

 

SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİ İÇİN DERS DENKLİKLERİ

KATEGORİ KREDİ AKTS SOC PSY NOTLAR
           
           
Mezuniyet İçin Gerekli Ders Sayısı: 45 44  
Mezuniyet İçin Gerekli En Az Toplam Kredi (Cr): 130 126  
Mezuniyet İçin Gerekli En Az Toplam AKTS: 240 232  

* Bu tabloda verilen ders denklikleri yalnızca çift anadal öğrencileri için geçerlidir. Tabloda yer verilmeyen derslerin denklik başvuruları  Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve   uygun görülürse onaylanır.

Notlar:

  • Öğrencinin seçtiği ek dal programı her iki anadaldan farklı bir alanda olmalıdır ve her iki anadalın ekdalına da sayılır.
  • kinci anadal programında yer alan Serbest Seçmeli (Free Elective) dersler için, öğrencinin  birinci anadaldan ya da diğer bölümlerden alacağı kredisi uygun olan dersler saydırılabilir.
  • Öğrencinin seçtiği Ortak Çekirdek dersleri (CC) her iki anadalın da ortak çekirdek derslerine sayılabilir. Ancak Social Science ortak çekirdek (common core) ders grubundan SOC103 ve PSY104 kodlu dersler haricindeki derslerden seçilmelidir.

PSİKOLOJİ-EKONOMİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Psikoloji-Ekonomi bölümleri arasındaki çift anadal programı hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

 

PSİKOLOJİ-YABANCI DİLLER EĞİTİMİ (İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ) ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Psikoloji-Yabancı Diller Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) bölümleri arasındaki çift anadal programı hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

 

PSİKOLOJİ-İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Psikoloji-İngiliz Dili Edebiyatı bölümleri arasındaki çift anadal programı hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız

 

PSİKOLOJİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Psikoloji-Sınıf Öğretmenliği bölümleri arasındaki çift anadal programı hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız