Ana içeriğe atla

Çift Anadal

PSİKOLOJİ – SOSYOLOJİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Başvuru ve Kabul Koşulları

Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az 3.00 genel not ortalaması sağlayarak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunan öğrenciler en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında ÇAP programına başvurabilirler. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olunamaz.

ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından önceki üçüncü hafta içerisinde ikinci anadal programının bağlı olduğu Fakülteye ikinci anadal başvuru formu ve not döküm belgesiyle yapılır. Yarıyılın başlangıcından önceki ikinci hafta içerisinde başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve kabul edilen öğrenciler ve danışmanları ilân edilir. Kabul edilen öğrenciler her iki dala birden kayıtlarını yaptırırlar.

 

SOC-PSY   
 Kredi Sayıları  
 SOCPSYDouble Major
Ortak Dersler606060
Denk Zorunlu Dersler000
Denk Seçmeli Dersler000
Kalan Zorunlu Dersler494291
Kalan Seçmeli Dersler212445
Mezuniyet için Gereken Toplam130126196

 

1. GRUP DERSLER (İKİ BÖLÜM ARASINDAKi ORTAK DERSLER)

KATEGORİKREDİAKTSTÜM PROGRAMLARNotlar
CC.R35CMPE 101 
CC.R35ENG 101 
CC.R35ENG 102 
CC.R47MATH 111 
CC.R35MATH 233 
U.C22HIST 101 
U.C22HIST 102 
U.C22TUR 101 
U.C22TUR 102 
U.C01TEDU 400 
S.F35ED 1 
S.F35ED 21
S.F35ED 3 
S.F35ED 4 
S.F35ED 5 
F.E35SS 1 
F.E35SS 22
CC.E35CC(A) 
CC.E35CC(H)3
CC.E35CC(L) 
CC.E35CC(NS) 
CC.E35CC(SS) 
     

 

2. GRUP DERSLER

a) Bölüm Diğer Zorunlu Dersleri (R)

KATEGORİKREDİAKTSSOCKREDİAKTSPSYNotlar
R35SOC 10136PSY 102 
CC.R35PHIL 10437PSY 203 
R37SOC 20136PSY 221 
R36SOC 10436PSY 217 
R36SOC 20336PSY 206 
R38SOC 20237PSY 204 
R36SOC 20436PSY 222 
R36SOC 30136PSY 232 
R36SOC 30336PSY 312 
R36SOC 30237PSY 341 
R36SOC 30436PSY 331 
R48SOC 40136PSY 342 
R36SOC 40337PSY 308 
R36SOC 40536PSY 460 
R39SOC 402    
E36SOC 404    
E36SOC XXX36PSY XXX 
E36SOC XXX36PSY XXX 
E36SOC XXX36PSY XXX 
E36SOC XXX36PSY XXX 
E36SOC XXX36PSY XXX 
E36SOC XXX36PSY XXX 
    36PSY XXX 
        

 

SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİ İÇİN DERS DENKLİKLERİ

KATEGORİKREDİAKTSSOCPSYNOTLAR
      
      
Mezuniyet İçin Gerekli Ders Sayısı:4544 
Mezuniyet İçin Gerekli En Az Toplam Kredi (Cr):130126 
Mezuniyet İçin Gerekli En Az Toplam AKTS:240232 

* Bu tabloda verilen ders denklikleri yalnızca çift anadal öğrencileri için geçerlidir. Tabloda yer verilmeyen derslerin denklik başvuruları  Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve   uygun görülürse onaylanır.

Notlar:

  • Öğrencinin seçtiği ek dal programı her iki anadaldan farklı bir alanda olmalıdır ve her iki anadalın ekdalına da sayılır.
  • kinci anadal programında yer alan Serbest Seçmeli (Free Elective) dersler için, öğrencinin  birinci anadaldan ya da diğer bölümlerden alacağı kredisi uygun olan dersler saydırılabilir.
  • Öğrencinin seçtiği Ortak Çekirdek dersleri (CC) her iki anadalın da ortak çekirdek derslerine sayılabilir. Ancak Social Science ortak çekirdek (common core) ders grubundan SOC103 ve PSY104 kodlu dersler haricindeki derslerden seçilmelidir.

PSİKOLOJİ-EKONOMİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Psikoloji-Ekonomi bölümleri arasındaki çift anadal programı hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

 

PSİKOLOJİ-YABANCI DİLLER EĞİTİMİ (İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ) ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Psikoloji-Yabancı Diller Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) bölümleri arasındaki çift anadal programı hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

 

PSİKOLOJİ-İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Psikoloji-İngiliz Dili Edebiyatı bölümleri arasındaki çift anadal programı hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız

 

PSİKOLOJİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Psikoloji-Sınıf Öğretmenliği bölümleri arasındaki çift anadal programı hakkında bilgilere ulaşmak için tıklayınız