Ana içeriğe atla

Akreditasyon

TEDÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI AKREDİTASYONU TPD TARAFINDAN UZATILDI

Psikoloji lisans programımızın akreditasyonu için YÖK tarafından yetkilendirilen TPD-PPAB değerlendirme süreci sonucunda verilen 2 yıllık akreditasyon kararına istinaden, kararın 5 yıla uzatılması için yaptığımız tamamlama başvurusu sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda lisans programımızın 23.02.2024 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılarak 22.02.2027 tarihine kadar "Beş (5) Yıl Süreyle Akredite" edildiğini bildirmekten mutluluk duyarız.

 

TEDÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI TPD TARAFINDAN AKREDİTE EDİLDİ!

Psikoloji bölümleri için akreditasyon, YÖK'ün verdiği yetki ile Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından verilen, bir lisans programının kendi belirlediği ve/veya kendisinden beklenen hedeflere ulaşabilmesi için gerekli asgari başarı düzeyinin ve kalite standartlarının güvence altına alınması sürecidir.

Bu sonuca ulaşmak için kuruluşumuzdan bu yana birlikte çalıştığımız tüm öğretim üyelerimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve Üniversitemiz bileşenlerine teşekkür ederiz.

TEDÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ