Ana içeriğe atla

Psikoloji Bölümü

TEDÜ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI TPD TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞTİR!

Psikoloji bölümleri için akreditasyon, YÖK'ün verdiği yetki ile Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından verilen; bir lisans programının kendi belirlediği ve/veya kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması sürecidir.

Bu sonuca ulaşmak üzere kuruluşumuzdan bu yana bir arada emek verdiğimiz tüm öğretim üyelerimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve Üniversitemiz bileşenlerine teşekkür ederiz. 

TEDÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

TEDU Psikoloji Akreditasyon

TEDÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TÜBİTAK "ÜNİVERSİTELERİN ALAN BAZLI YETKİNLİK ANALİZİ" RAPORUNDA KALİTE KRİTERLERİNE GÖRE 5. SIRADA

TÜBİTAK tarafından 2021’de yayınlanan ve üniversitelerin araştırma alanları bazındaki performanslarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini içeren “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasına göre TEDÜ Psikoloji Bölümü Türkiye'deki psikoloji bölümleri arasında kalite ölçütlerine göre 5. sırada, hacim ölçütlerine göre ise 11. sırada yer almaktadır. Hem hacim hem de kalite göstergeleri açısından birlikte değerlendirildiğinde de bölümün yine ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. TEDÜ Psikoloji Bölümü, öğretim kadrosu, öğrencileri ve mezunları ile birlikte 5 yıl gibi kısa bir sürede ulaştığı bu konumu korumak ve daha ileriye taşımak üzere çalışmaya devam etmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız. 

tubitak-yetkinlik-raporu