Ana içeriğe atla

Psikoloji Bölümü

TEDÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI AKREDİTASYONU TPD TARAFINDAN UZATILDI

Psikoloji lisans programımızın akreditasyonu için YÖK tarafından yetkilendirilen TPD-PPAB değerlendirme süreci sonucunda verilen 2 yıllık akreditasyon kararına istinaden, kararın 5 yıla uzatılması için yaptığımız tamamlama başvurusu sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda lisans programımızın 23.02.2024 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılarak 22.02.2027 tarihine kadar "Beş (5) Yıl Süreyle Akredite" edildiğini bildirmekten mutluluk duyarız.

TEDÜ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI TPD TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞTİR!

Psikoloji bölümleri için akreditasyon, YÖK'ün verdiği yetki ile Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından verilen; bir lisans programının kendi belirlediği ve/veya kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması sürecidir.

Bu sonuca ulaşmak üzere kuruluşumuzdan bu yana bir arada emek verdiğimiz tüm öğretim üyelerimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve Üniversitemiz bileşenlerine teşekkür ederiz. 

TEDÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

TEDÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TÜBİTAK "ÜNİVERSİTELERİN ALAN BAZLI YETKİNLİK ANALİZİ" RAPORUNDA KALİTE KRİTERLERİNE GÖRE 5. SIRADA

TÜBİTAK tarafından 2021’de yayınlanan ve üniversitelerin araştırma alanları bazındaki performanslarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini içeren “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasına göre TEDÜ Psikoloji Bölümü Türkiye'deki psikoloji bölümleri arasında kalite ölçütlerine göre 5. sırada, hacim ölçütlerine göre ise 11. sırada yer almaktadır. Hem hacim hem de kalite göstergeleri açısından birlikte değerlendirildiğinde de bölümün yine ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. TEDÜ Psikoloji Bölümü, öğretim kadrosu, öğrencileri ve mezunları ile birlikte 5 yıl gibi kısa bir sürede ulaştığı bu konumu korumak ve daha ileriye taşımak üzere çalışmaya devam etmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız.