Ana içeriğe atla

Psikoloji Lisans Programı Eğitim Amaçları

Psikoloji Lisans Programı'nın eğitim amaçları aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır:  

  • Psikolojinin ve çeşitli alt-alanlarının temel kavram, kuram ve yaklaşımlarına yönelik bilgi sahibi mezunlar yetiştirmek.
  • Olaylara ve sorunlara psikoloji okur-yazarlığıyla bakma becerisini kazanmış mezunlar yetiştirmek.  
  • Sağlam bir bilimsel yöntem ve istatistik bilgisine ve temel uygulama becerilerine sahip mezunlar yetiştirmek. 
  • Bilimsel sorgulama ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş mezunlar yetiştirmek.
  • Mesleki ve kişisel yaşamda etik ilkeleri ve sosyal sorumluluk anlayışını benimsemiş mezunlar yetiştirmek. 
  • Bilimsel ve mesleki alanda iletişim becerilerini uygulayabilen mezunlar yetiştirmek. 
  • Kendi kendine öğrenme, bireysel ve grup olarak çalışma ve üretme alışkanlığı kazanmış mezunlar yetiştirmek. 
  • Kişisel ve mesleki gelişiminde sorumluluk alan, mesleki gelişim için sahip olduğu donanımı kullanabilen ve yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemiş mezunlar yetiştirmek.