Ana içeriğe atla

Bölüm Başkanlığından

Merhaba,

TEDÜ Psikoloji Bölümü web sayfamıza hoşgeldiniz. Bu sayfaya bakıyorsanız psikoloji eğitimiyle ilgileniyor ya da psikoloji okumayı düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumda, TEDÜ Psikoloji Bölümü olarak Psikoloji eğitimine bakış açımızı öğrenmek ve “Neden TEDÜ Psikoloji’yi tercih etmeliyim?” sorusuna yanıt bulmak isteyebilirsiniz.

Psikoloji bilimi son 50 yılda önemli bir değişim geçirerek, alt alanlarının ve uzmanlıklarının çeşitliliğiyle kendini gösteren karmaşık bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Bu gerçeğe ve artan ilgiye rağmen kamuoyunun psikoloji ve psikolog anlayışında önemli bir değişim olmadığı gözlenmektedir. Günümüzde “psikolog” hala yalnızca akıl sağlığı sorunları ve psikoterapiyle ilgilenen “klinik psikolog” olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle psikolojinin bugün nasıl tanımlandığı her zamankinden daha önemlidir. “Psikoloji, çok farklı düzeylerde ele aldığı davranışa yön veren algı, biliş, duygu ve tutumları ve aynı zamanda bunların işlevlerini ve temel mekanizmalarını anlamak için zihinsel durumları ve süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır.” Psikoloji bilimi, biyolojik bilimlerden sosyal bilimlere kadar pek çok disiplinle örtüşür ve bu özelliğiyle, birleştirici ve disiplinler arası bir nitelik taşır. TEDÜ Psikoloji Bölümü, Psikolojinin bütünleştirici ve “bilimlerin kesişme noktasındaki bir merkez bilim” olduğu yönündeki çağdaş bakış açısıyla ve günümüz psikolojisinin dinamik ve disiplinler arası yaklaşımıyla uyumlu olarak, öğrencilerine sunduğu öğrenme ve uygulama olanaklarını sürekli geliştirme yönündeki temel misyonuyla eğitim vermektedir.

Uygulama ve araştırma alanlarında donanımlı bir öğretim kadrosuyla öğrenci yetiştiren TEDÜ Psikoloji Bölümü, TÜBİTAK tarafından 2021’de yayınlanan ve üniversitelerin araştırma alanları bazındaki performanslarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini içeren “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu”na göre, Türkiye'deki psikoloji bölümleri arasında kalite ölçütlerine göre 5. sırada yer almaktadır.

Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmiş olan TEDÜ Psikoloji Lisans Programı, öğrencilerini işlevsel bir alan bilgisi, psikolojinin temel alt alanlarında ileri düzeyde bir anlayış, psikoloji okuryazarlığı, güçlü bilimsel ve araştırma altyapısı ve çok farklı çalışma ortamlarında kullanabilecekleri temel uygulama becerileri gibi önemli kazanımlarla mezun eder. Bu kazanımlar öğrencileri çok farklı iş ortamlarında yetkin olarak çalışmaya veya psikolojinin herhangi bir alanında ya da yakın alanlarda lisansüstü eğitime hazırlar.

TEDÜ Psikoloji Bölümü’nün aktif ve öğrenme merkezli eğitim anlayışı size yalnızca sağlam bir psikoloji bilgisi değil, aynı zamanda kendinizi farklı yönlerde geliştirmenizi sağlayacak bir eğitim ortamı ve mezuniyetten sonra, çalışma yaşamınızda size üstünlük sağlayacak bazı becerileri kazandırmış olacaktır.Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde edilgen değil etkin olmaları; derslerde yapılan proje ve grup çalışmalarıyla, sınıf içi tartışma ve sunumlarla, konuk konuşmacılarla, yerinde gözlem ve araştırma gibi uygulamalarla sağlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Bölümümüzde, öğrencilerimiz için çeşitli araştırma ve eğitim ortamları kullanılmaktadır.

TEDÜ Psikoloji Bölümü, görece yeni kurulmuş bir bölüm olmakla birlikte arkasına TED tarihini ve değerlerini, TEDÜ kaynaklarını, misyonunu ve vizyonunu alarak vereceği eğitimin kalitesini garanti etmekte ve sahip olduğu bu varlık, gelecek umutlarına ve planlarına destek oluşturmaktadır.