Ana içeriğe atla

Doktora Programı

TED Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı

Verilen Derece: PhD

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.09.2020 tarihli yazısıyla açılması kabul edilen Klinik Psikoloji Doktora Programı 2020 Güz döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır. TED Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı uygulamalı psikoloji alanında dünya standartlarında eğitim veren diğer üniversitelerdeki doktora programlarında olduğu gibi, “Bilim İnsanı-Uygulamacı” modelini benimsemektedir. Boulder Modeli olarak da bilinen bu eğitim modeli, öğrencilerin hem bilgiyi üreten birer bilim insanı, hem de bu bilgiyi pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak yetiştirilmesi temeline dayanmaktadır. Önerilen programda bu modele dayanarak oluşturulmuş olan öğretim programı içerisinde bilimsel yönteme odaklanan dersler; ilgili alanda ileri düzeyde sağlam bir kuramsal alt-yapı kazandırmayı hedefleyen dersler; beceri kazananıma yönelik uygulamaya dayalı dersleri; süpervizyon ve stajları kapsamaktadır. Program, bu çerçevede akademik ya da uygulamacı olarak ruh sağlığı alanında çalışabilmek üzere hem kuramsal, hem de araştırma ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi doktoralı klinik psikologlar yetiştirme hedefine sahiptir.

 Klinik Psikoloji disiplini temelinde oluşturulmuş olan program, öğrencilerine ilgi alanlarına göre yetişkin klinik psikolojisi ya da çocuk ve ergen klinik psikolojisi yoğunlaşma olanağı tanıyan geniş kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Klinik psikolojinin temel konuları olan psikopatoloji, psikoterapi ve değerlendirme alanlarında kanıta dayalı güncel yaklaşım ve yöntemleri ele alan ve klinik psikolojide kullanılan ileri düzey araştırma yöntemlerini içeren ortak zorunlu dersler üzerine kurulu olan program, aynı zamanda yetişkin ve çocuk-ergen klinik psikoloji alanlarına ayrışmayı ve bu alanlardan birine odaklanmayı sağlayan bir yapıdadır. Doktora öğrencilerinden süpervizyon, staj ve tez çalışmalarında yetişkin ya da çocuk-ergen klinik psikolojisi alt alanlarından birini seçerek çalışmalarını yürütmeleri beklenmektedir. Programda klinik psikoloji alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanısıra, bilişsel psikoloji ve sinirbilim alanlarından seçmeli derslerin oluşu, öğrencilerin bu farklı alanların yöntem ve bakış açılarından beslenerek, zenginleşmesini ve disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktadır. 

 TEDÜ Klinik Psikoloji Doktora Programı, EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası koşullarını karşılamaktadır. EuroPsy, Psikologlar için Avrupa kalite standartlarına göre yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için Avrupa Psikologlar Federasyonu (European Federation of Psychologists / EFPA) tarafından geliştirilmiş bir mesleki sertifikasyondur.

Program, TEDÜ Kalite Güvence Sistemi ile uyumludur. Öğrencilere, alacakları seçmeli dersler ile, ilgi duydukları özgül alanlarda derinleşme ve bu alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Yüksek Lisans programındaki öğrenciler akademik ve mesleki hedefleri doğrultusunda alacakları seçmeli dersler ile aşağıdaki iki yoğunlaşma alanından birini izleyebilir, ya da her iki alandan dersler alarak ders programlarını zenginleştirebilirler.

Doktora programı hakkında detaylı bilgi almak için bakınız.