Ana içeriğe atla

İlgili Bağlantılar

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

ETİK VE İNSAN HAKLARI

PROFESYONEL GELİŞİM İÇİN YARARLI BAĞLANTILAR

  • EuroPsy (Avrupa Psikoloji Sertifikasyonu)
  • Psikologlar için Avrupa kalite standardı ve bu standardı karşılayan psikologlar için Yüksek Lisans düzeyinde mesleki sertifikadır.
  • EuroPsy Uzmanlık sertifikası
  • Bu sertifika psikoterapi, örgütsel psikoloji, eğitim psikolojisi gibi daha fazla uzmanlık gerektiren alanlarda ileri düzey (doktora) bir yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için geliştirilmiştir. 

BİLİMSEL YAZIM KURALLARI

  • APA Formatı (The Basics of APA Style®)
  • APA’nın belirlediği resmi akademik yazım formatıdır. Bilimsel çalışmaların raporlaştırılmasında ya da yayınlanmasında ortak bir biçim kullanılmasını sağlar. Alıntı yapma, referans verme, yazım dilindeki yanlılığı azaltma ve intihali önlemek üzere standartlar sunar.

KONGRELER

PSİKOLOJİ ALANINDA TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN HAKEMLİ DERGİLER

  • Türk Psikoloji Dergisi TPD süreli yayını olan ve SSCI kapsamında yer alan Türk Psikoloji Dergisi, ağırlıklı olarak görgül araştırma makalelerine yer vermektedir.
  • Türk Psikoloji Yazıları TPD süreli yayını olan Türk Psikoloji Yazıları (TPY) dergisi, derleme, kuramsal içerikli veya görgül araştırma makalelerine yer vermektedir.