Ana içeriğe atla

Tarihçe

TEDÜ Psikoloji Bölümünün Kısa Tarihçesi

TED Üniversitesi (TEDÜ) Psikoloji Bölümü, Türk Eğitim Derneği'nin (TED) 87 yıllık vizyonu, TEDÜ'nün diğer bölümlerinin desteği ve psikolojinin zengin bilgi birikiminden yola çıkarak öğrencilerine çağdaş ve nitelikli bir eğitim vermek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. İlk kuruluşunda İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bağlı bir bölüm olarak eğitim vermeye başlamış, 13 Haziran 2016 tarihinde Üniversitede Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kurulmasıyla birlikte bu Fakültenin çatısı altına geçmiştir. Bölümün kurucu başkanı, aynı zamanda 2013-2015 yılları arasında TPD Akreditasyon Üst Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Melike Sayıl'dır. Dolayısıyla bölümün ve programın yapılanması dönemin akreditasyon kriterlerine uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulu gereklilikleri ile TEDÜ Kalite Güvence Sistemi kriterleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir.

13 Haziran 2016 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kurulmasıyla birlikte Prof. Dr. Melike Sayıl fakülte dekanlığına, öğretim üyesi Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman ise bölüm başkanlığına atanmıştır. Dr. Melike Sayıl 2020 yılına kadar Dekan olarak görevine devam etti. Aralık 2016'da TEDÜ Rektör Yardımcısı olarak göreve başlayan Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof Dr. H. Belgin Ayvaşık, Temmuz 2017'den itibaren Rektör vekili olarak görev yapmış, Haziran 2018'de ise asaleten Rektör olarak atanarak Ağustos 2021'e kadar Rektörlük görevini yürütmüştür.

TEDÜ Psikoloji Bölümü, 2015-2016 akademik yılı güz döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiş ve 2019 bahar döneminde ilk lisans mezunlarını vermiştir. 2016 yılında Bölümün ilk yüksek lisans programı olan Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı kurulmuş ve öğrenci alımına başlamıştır. 2020 yılında ise Klinik Psikoloji Doktora Programı açılmıştır. Bölüm, düzenli olarak yürüttüğü lisansüstü programlarla çok sayıda genç bilim insanı ve uygulayıcının yetişmesine katkı sağlamaktadır.

Akademik kadrosunu her yıl genişleten bölümümüz, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, nörobilim ve gelişim psikolojisi alanlarından 3 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 akademik personel ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

2016 yılında Uygulamalı Psikoloji Birimi ve Gerçek Yaşam Biliş Laboratuvarını içeren Uygulamalı Psikoloji Birimi ve Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. 2017 yılında ise 2017-2020 yılları arasında Bölümümüzde görev yapan sinirbilim öğretim üyeleri tarafından Karşılaştırmalı Biliş Laboratuvarı kurulmuştur. İlerleyen yıllarda öğretim üyelerinin araştırma ilgi ve çalışma alanları doğrultusunda aktif olarak araştırma veya hizmet üreten bazı grup veya birimler kurulmuştur. Bunlar Travma, Kayıp ve Yas Çalışma Grubu, Politik Psikoloji Laboratuvarı, Afetlerde Dayanıklılık ve Hazırlık Laboratuvarı ve Toplumsal Cinsiyetin Sosyal Psikolojisi Laboratuvarı'dır.

TEDÜ Psikoloji Bölümü, kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede başta Ulusal Psikoloji Kongresi olmak üzere önemli bilimsel toplantılara ev sahipliği yaptı. TEDÜ Psikoloji Bölümü ve TPD işbirliği ile 15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında "Bilimlerin Kesişiminde Psikoloji" ana temasıyla düzenlenen 20. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde yurt içi ve yurt dışından önde gelen bilim insanları davetli konuşmacı olarak yer aldı. TEDÜ kampüsünde gerçekleşen ve 1000 katılımcının izlediği kongre, bugüne kadarki en geniş katılımlı Ulusal Psikoloji Kongresi oldu. TEDÜ Psikoloji Bölümü, Ekim 2019'da 1. Ankara Travma Sempozyumu'nu ve Mayıs 2019'da Ankara Bilişsel Psikoloji Buluşması'nı düzenlemiş ve bu etkinliklere de geniş katılım sağlanmıştır. Ayrıca diğer üniversitelerden davetli öğretim üyelerinin katılımıyla çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

Mayıs 2020'de pandemi koşulları göz önünde bulundurularak TEDÜ Psikoloji Bölümü tarafından "TEDÜ COPeS: Koronavirüs Psiko-Sosyal Destek Ekibi" kuruldu. Ekipte TEDÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve mezunlarından oluşan 100'ü aşkın gönüllü yer alıyor.

TÜBİTAK tarafından 2020 yılında yayımlanan ve üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini içeren "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışmasına göre TEDÜ Psikoloji Bölümü, Türkiye'deki psikoloji bölümleri arasında kalite kriterlerine göre 5. sırada, hacim kriterlerine göre ise 11. sırada yer alıyor. Hem hacim hem de kalite göstergeleri birlikte değerlendirildiğinde ise bölümün yine ilk sıralarda yer aldığı görülüyor. TEDÜ Psikoloji Bölümü, öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları ile birlikte 5 yıl gibi kısa bir sürede ulaştığı bu konumu korumak ve daha ileriye taşımak için çalışmalarına devam etmektedir.  

TEDÜ Psikoloji Bölümü Lisans Programı, YÖK'ün verdiği yetki ile 2022 yılında Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından akredite edilmiştir.