Ana içeriğe atla

Yandal

Psikoloji Yandal Programı

Psikoloji yandal programı toplam 6 (18 kredi) dersten oluşmaktadır.  Yandala başvuracak  tüm öğrenciler için “PSY 104 Psychology”  dersini almış olmak bir önkoşuldur. Geriye kalan 5 dersin üçü aşağıdaki 1. Grup dersler listesinden, diğer ikisi ise Psikoloji Bölümü seçmeli dersleri arasından danışman onayıyla seçilmelidir. 

**Psikoloji yandal programı, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencilerine her iki bölümün ders programındaki örtüşmeler nedeniyle açık değildir.

Başvuru önkoşul dersi (Kredi)

Bir ön koşul (3 kredi) + 3 zorunlu seçmeli (9 kredi) + 2 serbest seçmeli (6 kredi) = 18 Kredi Toplam ders sayısı

Grup I: Zorunlu Seçmeli Dersler 

1.GrupDersin KredisiDersin Statüsü
PSY 203 Araştırma Yöntemleri I 3ZS
PSY 204 Araştırma Yöntemleri II3ZS
PSY 217 Deneysel Psikoloji 3ZS
PSY 221 Yaşam Boyu Gelişim I3ZS
PSY222 Yaşam Boyu Gelişim II3ZS
PSY 232 Sosyal Psikoloji3ZS
PSY 308 Psikolojide Test ve Ölçme3ZS
PSY 312 - Biyopsikoloji3ZS
PSY 331 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi3ZS
PSY 341 Kişilik Kuramları3ZS
PSY 460 Psikolojide Etik3ZS

Grup II: Serbest Seçmeli Dersler

Yan dal danışmanının onayına tabi olarak öğrencinin yandal yaptığı süre içerisinde Psikoloji Bölümü tarafından açılan bölümiçi seçmeli dersler (PSY 342, PSY343, PSY442, PSY445, PSY446 ve PSY447 hariç) arasından 2 ders seçilmelidir. Örnek seçmeli dersler listesi için bakınız.