Ana içeriğe atla

Yandal

Psikoloji Yandal Programı

Psikoloji yandal programı toplam 6 (18 kredi) dersten oluşmaktadır.  Yandala başvuracak  tüm öğrenciler için “PSY 104 Psychology”  dersini almış olmak bir önkoşuldur. Geriye kalan 5 dersin üçü aşağıdaki 1. Grup dersler listesinden, diğer ikisi ise Psikoloji Bölümü seçmeli dersleri arasından danışman onayıyla seçilmelidir. 

**Psikoloji yandal programı, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencilerine her iki bölümün ders programındaki örtüşmeler nedeniyle açık değildir.

Başvuru önkoşul dersi (Kredi)

Bir ön koşul (3 kredi) + 3 zorunlu seçmeli (9 kredi) + 2 serbest seçmeli (6 kredi) = 18 Kredi Toplam ders sayısı

Grup I: Zorunlu Seçmeli Dersler 

1.Grup Dersin Kredisi Dersin Statüsü
PSY 203 Araştırma Yöntemleri I  3 ZS
PSY 204 Araştırma Yöntemleri II 3 ZS
PSY 217 Deneysel Psikoloji  3 ZS
PSY 221 Yaşam Boyu Gelişim I 3 ZS
PSY222 Yaşam Boyu Gelişim II 3 ZS
PSY 232 Sosyal Psikoloji 3 ZS
PSY 308 Psikolojide Test ve Ölçme 3 ZS
PSY 312 - Biyopsikoloji 3 ZS
PSY 331 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 ZS
PSY 341 Kişilik Kuramları 3 ZS
PSY 460 Psikolojide Etik 3 ZS

Grup II: Serbest Seçmeli Dersler

Yan dal danışmanının onayına tabi olarak öğrencinin yandal yaptığı süre içerisinde Psikoloji Bölümü tarafından açılan bölümiçi seçmeli dersler (PSY 342, PSY343, PSY442, PSY445, PSY446 ve PSY447 hariç) arasından 2 ders seçilmelidir. Örnek seçmeli dersler listesi için bakınız.