Ana içeriğe atla

1. Ankara Travma Sempozyumu TEDÜ'de!

Tarih:  -

 

Türk Psikologlar Derneği 1. Ankara Travma Sempozyumu, “Travmanın Sonrası: Dayanıklılık, Başaçıkma, Büyüme” temasıyla, TPD Ankara Travma, Afet ve Kriz Birimi ve TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü işbirliğinde 19-20 Ekim2019 tarihlerinde TED Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum psikoloji ve ilgili alanlardan uygulamacı, akademisyen ve öğrencilerin katılımına açıktır. Katılım ücretsiz olup, kontenjan sınırı nedeniyle başvuru sırası öncelikli tutulacaktır.

Bilimsel program ve poster bildiri başvurularıyla ilgili bilgi aşağıda yer almaktadır.

Kayıt için lütfen linkteki formu doldurunuz: https://docs.google.com/forms/d/1oXuRVS5x1Q1GUCHUO-72F_r0Jr2r8niC349aOWXeD2c/viewform?fbclid=IwAR2_7VompZmWhdgl19PYhntx0JT7jXTutW2jwBEB1mdu_ACkdWePeLbtuFA&edit_requested=true


TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

1. ANKARA TRAVMA SEMPOZYUMU

 ANKARA TRAVMA, AFET, VE KRİZ BİRİMİ

19-20 EKİM 2019

BİLİMSEL PROGRAM

 

1. GÜN               19 EKİM 2019 CUMARTESİ

 

8.45-9.30

Kayıt

9.30-10.00

Açılış Konuşmaları:

Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman – TED Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tüzün –  Ankara Travma, Afet ve Kriz Birimi Başkanı

Psk. Özlem Ulutaş Akarken –  Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Belgin Ayvaşık – TED Üniversitesi Rektörü

10.00-10.50

Açılış Konferansı: “Travma ve Güçlenme”

Prof. Dr. A. Nuray Karancı

Moderatör: Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman

10.50-11.15

Ara

11.15-12.00

Konferans: “Yas Tutmak ve Büyümek”

Psk. Dr. Çağay Dürü

Moderatör: Psk. Sibel Türkoğlu

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30-14.15

Konferans“Azınlık Stresi ve Dayanıklılık: Damga Derine Nasıl İşler”

Doç.Dr. Koray Başar

Moderatör: Doç. Dr. Zeynep Tüzün

14.15-14.30

Ara

14.30-16.00

Panel: “Kayıp, Yas ve Anlamı Yeniden Yapılandırma”

Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ar Karcı

Psk. Emrah Keser

Moderatör: Prof. Dr. Nuray Karancı

16.00-17.30

Poster Bildiri Oturumu: “Travma Alanında Güncel Lisansüstü Çalışmalar”

Moderatörler: Uzm. Psk. Mübeccel Yeniada Kırseven, Uzm.Psk. Merve Çakıroğlu


2. GÜN                20 EKİM 2019 PAZAR

9.30-10.30

İkili Konferans

“Afetlerde Toplumsal Dayanıklılık: Psikolojik Yönleriyle Hazırlıklı Olma”

Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu

“Kültüre Duyarlılık: Dünyadaki Standartlar, Türkiye’deki Durum ve Travma Sonrası Psikolojik Destekte Önemi” 

Doç.Dr. Deniz Canel Çınarbaş

Moderatör: Psk. Ercan Başal

10.30-10.45

Ara

10.45-12.00

İkili Konferans: “Travma Sonrası Erken Müdahale ve Uzun Süreli İzleme: Travma Sonrası Büyüme, Dayanıklılık ve Başetme Üzerinden Bir Olgu Sunumu”

Uzm.Psk. Ersin Bayramkaya

Psk.Dr.Serkan Özgün

Moderatör: Doç. Dr. Sedat Işıklı

12.00-13.15

Öğle Arası

13.15-14.15

İkili Konferans:

“Kitlesel Travmalar: Hakikatle Yüzleşmeden Başaçıkmak Mümkün mü?”

Doç. Dr. Banu Yılmaz

“Kolektif Travma, Yas ve Utanç”

Uzm. Psk. Ceylan Akgün

Moderatör: Uzm. Psk. Hande Aydın

14.15-14.30

Ara

14.30-16.30

FORUM: “Marmara Depremi’nin 20. Yılında Ne Durumdayız? Mesleki ve Örgütsel Açıdan Bir Özdeğerlendirme”

Moderatör: Doç. Dr. Banu Yılmaz

Tartışmacılar: Prof. Dr. A. Nuray Karancı & Doç. Dr. Zeynep Tüzün

16.30-17.30

 

TPD Ankara  Travma, Afet ve Kriz Birimi’ne Katılmak İsteyen Gönüllülerle Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı

 

1.ANKARA TRAVMA SEMPOZYUMU

POSTER BİLDİRİ BAŞVURULARI

1.Ankara Travma Sempozyumu’na, “Travma Alanında Güncel Lisansüstü Çalışmalar” poster oturumda sunulmak üzere poster bildiri başvuruları kabul edilecektir.

Başvuru koşulları:           

 • Poster bildiri başvuruları son 5 yıl içerinde, travma alanında yapılmış ve savunması başarıyla tamamlanmış lisansüstü (yüksek lisans, doktora) tez çalışmaları  için geçerlidir.
 • Bildiri gönderimi için son tarih 7 Ekim 2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetlerinin son başvuru tarihine kadar gm.ofisi@psikolog.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Poster bildiri özetleri hakem değerlendirmesine alınacaktır.


Bildiri özetleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konular:

 • Özetler, başlık hariç en az 150 en fazla 300sözcükten oluşmalıdır. 
 • “Başlık” anlaşılır olmalı ve özetin içeriğini yansıtmalıdır.
 • Bildiri özetinde sunum içeriğini yansıtan, en az üç en fazla beş anahtar sözcük girilmesi zorunludur.
 • Kısaltma ve semboller mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda standart kısaltmalar ve semboller kullanılabilir ancak metin içerisinde ilk kez kullanıldıklarında açık olarak tanımlanmalıdır.
 • Özetlerde şekil,  tablo  ve kaynaklar yer almamalıdır.
 • İlgili ve uygun olan tüm alanlarda APA formatına uyulmalıdır.
 • Özet yazarken dikkate alınması gerekenler aşağıda belirtilmiştir:
 • Özetinizi yazarken alt başlıklar (Amaç, Yönetm, Bulgular, Tartışma) kullanılmalıdır.
 • Uygun olduğu durumda çalışmanın kuramsal dayanağını açıklanmalıdır.
 • Çalışmanın amacı açık olarak belirtilmelidir.
 • Çalışmanın sonucu ve temel bulguları açıklanmalıdır.
 • Çalışmada kullanılan yöntem açık biçimde belirtilmelidir.
 • Özette “bulgular alan yazın ışığında tartışılacaktır” gibi belirsiz ifadelere yer verilmemelidir.


Kabul Edilen Poster Bildiriler:

 • Kabul edilen poster bildiriler 19 Ekim 2019 Cumartesi günü 16.00-17.30 saatleri arasında “Travma Alanında Güncel Lisansüstü Çalışmalar”  Poster Bildiri Oturumu’nda sunulacaktır.
 • Poster bildiri sahiplerinin bildiri oturumu sırasında posterleri başında olarak 5’er dakikalık sunum yapmaları beklenmektedir.
 • Kabul edilen poster bildirilerin, bildiri sahipleri tarafından 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 9.00 itibariyle TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salon Fuayesi’nde hazırlanan panolara asılmış olması beklenmektedir.
 • Posterlerin hazırlanması sırasında aşağıdaki formatın izlenmesi beklenmektedir:
 1. Posterler tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
 2. Öngörülen poster boyutları en 70 cm x boy 90 cm'dir.
 3. Posterin üst kısmı sunum başlığı, yazarlar ve bağlı bulundukları kurumlara ayrılmalıdır.