Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Psikoloji bilimi son 50 yılda önemli bir değişim geçirerek, alt alanlarının ve uzmanlıklarının çeşitliliğiyle kendini gösteren karmaşık bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Bu gerçeğe ve artan ilgiye rağmen kamuoyunun psikoloji ve psikolog anlayışında önemli bir değişim olmadığı gözlenmektedir. Günümüzde psikolog hala, sadece akıl sağlığı sorunları ve psikoterapiyle ilgilenen “klinik psikolog” olarak anlaşılmaktadır. Bu nedenle psikolojinin bugün nasıl tanımlandığı her zamankinden daha önemlidir. “Psikoloji, çok farklı düzeylerde ele aldığı davranışa yön veren algı, biliş, duygu ve tutumları ve aynı zamanda bunların işlevlerini ve temel mekanizmalarını anlamak için zihinsel durumları ve süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır.” Psikoloji, çok çeşitli konuları kapsadığı için biyolojik bilimlerden sosyal bilimlere kadar pek çok disiplinle örtüşür ve bu özelliğiyle psikoloji bilimi, birleştirici ve disiplinler arası bir nitelik taşır.

Yeni kurulan bir bölüm olarak en önemli misyonumuz psikolojinin bütünleştirici ve “kesişme noktasında bir bilim” olduğu yönündeki bu çağdaş bakış açısıyla uyumlu olarak öğretim ve araştırma alt yapımızı ve aynı zamanda öğrencilere sunduğumuz olanakları geliştirmektir. Psikoloji lisans programımızın amacı, öğrencilere psikolojinin kavram ve kuramlarıyla ilgili ileri düzeyde bir anlayış, güçlü bir bilim ve araştırma alt yapısı ile çok farklı çalışma ortamlarında kullanabilecekleri temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve psikolojinin herhangi bir alanında ya da yakın alanlarda lisansüstü eğitime hazırlamaktır.