"Kollektif Eylemi Anlamak: Sistemi Meşrulaştırmanın ve Duygusal Süreçlerin Rolü"

Tarih: 
Salı, 08 Kasım 2016
Başlangıç zamanı: 
14:00
Konum: 
A216
Nevin Solak

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Israel

"Kollektif eylem sosyal değişimin temel araçlarından biridir ve bu nedenle psikologlar için önem taşımaktadır. Kollektif eylem üzerine yapılan çalışmalar, "insanların kollektif eyleme katılmasına yol açan sosyal psikolojik etkenler nelerdir?" sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadır. Bununla beraber, günlük yaşamda kolektif eylemler oldukça seyrektir ve açıkça haksızlığa uğradığını gören insanlar dahi kollektif eylemlere katılmamaktadır. Sistemi meşrulaştırma kuramından (Jost, Banaji ve Nosek, 2004) hareketle, mevcut konuşmada, yaygın soruyu tersine çevirerek, "insanların kollektif eyleme katılmamasına yol açan sosyal psikolojik etkenler nelerdir" sorusunu soracağım. Söz konusu soruyu, bireylerin sosyo-politik bağlamdaki tutum, güdü ve davranışlarında belirleyici bir rol oynayan duygusal süreçlere (Halperin, 2016; Tamir, 2015) değinerek yanıtlamaya çalışacağım. Mevcut konuşmada, kollektif eylemler ve sistemi meşrulaştırma arasındaki ilişkileri şekillendiren duygusal süreçlere odaklanacağım. İlk olarak, duygusal deneyimden bahsedeceğim. İkinci olarak, duygusal tercihler üzerinde duracağım. Üçüncü olarak, duygu düzenlemesinin rolünü inceleyeceğim. Dördüncü olarak, duygu ifadelerini tartışacağım. Yaptığım çalışmalardan elde ettiğim sonuçları, kuramsal önermelerimi destekleyen empirik kanıtlar olarak konuşmam boyunca  sunacağım. Konuşmamı gelecek araştırma yönelimlerimden söz ederek tamamlayacağım."