Ana içeriğe atla

Yüksek Lisans Programı

Gelişim Odaklı Klinik Çocuk Ve Ergen Psikolojisi

Psikolojinin bir uzmanlık alanı ve klinik psikolojinin bir alt-alanı “Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi” , çocuk ruh sağlığının değerlendirilmesi, çocukluk dönemi ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi ve psikoterapisine yönelik olarak bilimsel bilginin üretildiği ve kullanıldığı bir alandır. Bu alanın ilgilendiği ana konular bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde temel psikolojik gereksinimlerin belirlenmesi; aile ve diğer sosyal çevrelerin çocuğun psikososyal ve davranışsal uyumu, bilişsel gelişimi ve sağlık durumu üzerindeki etkileri; bebek, çocuk ve ergenlerin kendi sosyal bağlamları içinde sağlanacak olan psikolojik hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Çocuk ruh sağlığı sorunlarının bireyler, aileler ve toplumlar üzerindeki uzun dönemli olumsuz etkilerine olan farkındalığın artmasıyla birlikte, hem “çocuk ruh sağlığı alanı” hem de bu alanda çalışacak uzmanların yetiştirilmesi konusu tüm dünyada giderek daha da önem kazanmıştır. 

Türkiye’de bu özgül alanda diploma vermek üzere açılmış ilk program, TEDÜ Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (GOKÇEP)  klinik çocuk ve ergen psikolojisi alanında, akademik ya da uygulamalı ortamlarda çalışacak nitelikli uzman psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Psikolojinin klinik, gelişim ve aile alt-alanlarını biraraya getiren program, çok disiplinli yaklaşım çerçevesinde  yapılandırılmıştır.  Klinik Psikoloji disiplini temelinde oluşturulmuş olan program, öğrencilerine çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında bilgi ve beceri kazandırmak üzere özgül ve geniş kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.  Programın “gelişim odaklı” oluşu, gelişim biliminin sağladığı bilgi birikimi, yöntem ve bakış açısından beslenerek, zenginleşmesini sağlamaktadır. Aile psikolojisi ise, tamamlayıcı bir bileşen olarak, çocukluk dönemi ruh sağlığı ve bozukluklarının anlaşılması, değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisindeki temel bağlamsal boyutu programa katmaktadır.  

Program:

 • Biliminsanı – Uygulamacı Modeli’ne dayanmaktadır. Boulder Modeli olarak da bilinen bu lisansüstü eğitim modeli, öğrencileri hem bilgiyi üreten birer biliminsanı, hem de edindikleri ya da ürettikleri bilimsel bilgiyi uygulamaya aktarabilen birer “uygulamacı” olarak yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu model temelinde oluşturulmuş olan ders programında bilimsel yöntemi aktaran derslerin yanısıra, kuramsal ve uygulamaya dayalı dersler, staj ve süpervizyon yer almaktadır.
 • EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası koşullarını karşılamaktadır. EuroPsy, Psikologlar için Avrupa kalite standartlarına göre yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için Avrupa Psikologlar Federasyonu (European Federation of Psychologists / EFPA) tarafından geliştirilmiş bir mesleki sertifikasyondur.
 • TEDÜ Kalite Güvence Sistemi ile uyumludur. Öğrencilere, alacakları seçmeli dersler ile, ilgi duydukları özgül alanlarda derinleşme ve bu alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Yüksek Lisans programındaki öğrenciler akademik ve mesleki hedefleri doğrultusunda alacakları seçmeli dersler ile aşağıdaki iki yoğunlaşma alanından birini izleyebilir, ya da her iki alandan dersler alarak ders programlarını zenginleştirebilirler.

Yoğunlaşma Alanı: Aile

 • PSY 526 Ana babalık ve Ana baba-çocuk İlişkileri (Parenting & Parent-Child Relations)
 • PSY 547 Oyun Terapisi (Play Therapy)
 • PSY 549 Aile, Krizler ve Travma (Family, Crises, and Trauma)
 • PSY 550 Gelişimsel Bakışaçısıyla Aile Sistemleri (Family Systems: A Developmental Perspective)
 • PSY 551 Öğrenme Kuramlarının Çocuk ve Ailelere Yönelik Klinik Uygulamalara Uyarlanması (Application of Learning Theories to Clinical Practice with Children and Families)
 • PSY 552 Aile Terapisi (Family Therapy)
 • PSY 554 Çocuk, Ergen ve Aile Terapisinde Vaka Formülasyonu (Case Formulation in Child, Adolescent and Family Therapy)
 • PSY 556 Ergenlik Dönemi ve Psikopatoloji (Adolescence and Psychopathology)
 • PSY 544 Klinik Süpervizyon II (Clinical Supervision II)

Yoğunlaşma Alanı: Gelişim Psikolojisi

 • PSY 504 Araştırma Uygulaması (Research Colloquium)
 • PSY 522 İleri Bilişsel Gelişim (Advanced Cognitive Development)
 • PSY 524 Gelişim, Aile ve Kültür (Development, Family & Culture)
 • PSY 525 Gelişim Araştırmaları: Yeni Yöntemler ve Desenler (Developmental Research: New Methods & Designs)

Program dili İngilizce'dir.

Önerilen programdan mezun olan öğrenciler:

 1. Çocuk ve ergenlerde normal gelişimin bağlamı, süreci ve özelliklerini tanıyacak
 2. Normal gelişim ile anormal/atipik gelişim özelliklerini ayırtedebilecek
 3. Çocuk ve ergenlerdeki ruh sağlığı sorunları ve psikopatolojiyi gelişimsel çerçeve içinde açıklayıp analiz edebilecek
 4. Çocuk ve ergenlere yönelik klinik değerlendirme yapabilecek
 5. Klinik görüşme temel ilke ve becerilerini çocuk, ergen ve aileriyle çalışmaya uygulayabilecek
 6. Çocuk ve ergenler ile psikoterapötik çalışma yapabilecek
 7. Klinik çocuk ve ergen psikolojisi alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilecek
 8. Klinik çocuk ve ergen psikolojisi alanında bilimsel yönteme dayalı gelişimsel perspektife sahip, boylamsal ve nitelikli araştırmalar tasarlayabilecek ve yürütebilecek
 9. Bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası literatüre sunabilecek
 10. Uygulama ve araştırma yaparken profesyonel ve etik sorumluluk gösterecek
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini farkedecek ve bunu sahiplenebilecekler

Not: Yüksek Lisans Programı hakkında daha detaylı bilgi için bakınız.