Ana içeriğe atla

Yüksek Lisans Programı

Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Verilen Derece: Klinik Psikoloji Uzmanlık Derecesi (MSc) 

Psikolojinin bir uzmanlık alanı ve klinik psikolojinin bir alt-alanı “Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi” , çocuk ruh sağlığının değerlendirilmesi, çocukluk dönemi ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi ve psikoterapisine yönelik olarak bilimsel bilginin üretildiği ve kullanıldığı bir alandır. Bu alanın ilgilendiği ana konular bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde temel psikolojik gereksinimlerin belirlenmesi; aile ve diğer sosyal çevrelerin çocuğun psikososyal ve davranışsal uyumu, bilişsel gelişimi ve sağlık durumu üzerindeki etkileri; bebek, çocuk ve ergenlerin kendi sosyal bağlamları içinde sağlanacak olan psikolojik hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Çocuk ruh sağlığı sorunlarının bireyler, aileler ve toplumlar üzerindeki uzun dönemli olumsuz etkilerine olan farkındalığın artmasıyla birlikte, hem “çocuk ruh sağlığı alanı” hem de bu alanda çalışacak uzmanların yetiştirilmesi konusu tüm dünyada giderek daha da önem kazanmıştır. 

Türkiye’de bu özgül alanda diploma vermek üzere açılmış ilk program, TEDÜ Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (GOKÇEP)  klinik çocuk ve ergen psikolojisi alanında, akademik ya da uygulamalı ortamlarda çalışacak nitelikli uzman psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Psikolojinin klinik, gelişim ve aile alt-alanlarını biraraya getiren program, çok disiplinli yaklaşım çerçevesinde  yapılandırılmıştır.  Klinik Psikoloji disiplini temelinde oluşturulmuş olan program, öğrencilerine çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında bilgi ve beceri kazandırmak üzere özgül ve geniş kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.  Programın “gelişim odaklı” oluşu, gelişim biliminin sağladığı bilgi birikimi, yöntem ve bakış açısından beslenerek, zenginleşmesini sağlamaktadır. Aile psikolojisi ise, tamamlayıcı bir bileşen olarak, çocukluk dönemi ruh sağlığı ve bozukluklarının anlaşılması, değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisindeki temel bağlamsal boyutu programa katmaktadır.  

Program:

  • Biliminsanı – Uygulamacı Modeli’ne dayanmaktadır. Boulder Modeli olarak da bilinen bu lisansüstü eğitim modeli, öğrencileri hem bilgiyi üreten birer biliminsanı, hem de edindikleri ya da ürettikleri bilimsel bilgiyi uygulamaya aktarabilen birer “uygulamacı” olarak yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu model temelinde oluşturulmuş olan ders programında bilimsel yöntemi aktaran derslerin yanısıra, kuramsal ve uygulamaya dayalı dersler, staj ve süpervizyon yer almaktadır.
  • EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası koşullarını karşılamaktadır. EuroPsy, Psikologlar için Avrupa kalite standartlarına göre yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için Avrupa Psikologlar Federasyonu (European Federation of Psychologists / EFPA) tarafından geliştirilmiş bir mesleki sertifikasyondur.
  • TEDÜ Kalite Güvence Sistemi ile uyumludur. Öğrencilere, alacakları seçmeli dersler ile, ilgi duydukları özgül alanlarda derinleşme ve bu alanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Yüksek Lisans programındaki öğrenciler akademik ve mesleki hedefleri doğrultusunda alacakları seçmeli dersler ile aşağıdaki iki yoğunlaşma alanından birini izleyebilir, ya da her iki alandan dersler alarak ders programlarını zenginleştirebilirler.

Not: Yüksek Lisans Programı hakkında daha detaylı bilgi için bakınız.